EVS.บริการเครื่องเล่นต้อนรับเด็กๆในวันเด็ก ประจำปี 2561
ประเดิมที่ เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่